Designed by:
canaletto

 

Řeka Otava

OtavaOtava je zlatonosná řeka v západních a jižních Čechách, která bývala do konce 19. století srdcem a osou prastarého Prácheňského kraje. Je to levostranný přítok Vltavy, vznikající soutokem Vydry a Křemelné na Šumavě u Čeňkovy Pily. Délka toku činí 111,7 km. Plocha povodí měří 3840,0 km². Název řeky je pravděpodobně předslovanského původu.

 

 

Charakteristika řeky a krajina, kterou protéká

otava2Řeka protéká městy Sušice, Horažďovice, Strakonice, Písek a vlévají se do ní řeky Lomnice a Blanice; do Vltavy se pak vlévá pod hradem Zvíkov. Posledních 19 km řeky pod Zvíkovem je součástí Orlické přehrady, mezi Pískem a Zvíkovem se nachází 5 jezů, které jsou ale v havarijním stavu, takže je řeka nesplavná, v dobách před výstavbou jezů však splavná byla; existovala linka paroplavby mezi Pískem a Zvíkovem. Od Sušice až k Písku protéká řeka rovnou krajinou, kde hrozí nebezpeční záplav, od Písku na sever si cestu razí hlubokým údolím.

 

Zajímavosti

otava4Otava je přemostěna nejstarším dochovaným kamenným mostem v Česku. Ten se nachází se v královském městě Písku a pochází ze 13. století. V letech 1954 a 2002 došlo k povodním na řece, hrozilo i stržení historického mostu.

 

Nejhlubší místo

Nejhlubší místo řeky se nachází u Přeborovic na Strakonicku. Naměřená hloubka činila 7,5 m.

 


Historické využití řeky

Otava je také častokrát označována jako zlatonosná řeka, na jejích březích se rýžovalo zlato, rozšířená byla i voroplavba a splavování dřeva v 18. a 19. století. Lovily se zde i perlorodky.

 

Vodáctví

otava3Otava je vyhledávaná vodáky. Nejatraktivnější a nejnáročnější horní úsek od Čeňkovy pily je vhodný pouze pro zkušené vodáky a zavřené lodě a sjízdný pouze ze vyššího vodního stavu. Navíc zde platí určitá omezení, neboť Otava protéká národním parkem. Od Radešova je již sjízdná i pro otevřené lodě, ale během letních měsíců je často i zde málo vody. Charakter toku se opět mění pod Sušicí, řeka opouští Pošumaví a přestává být horskou bystřinou. V tomto úseku převládají již jen velmi mírné táhlé peřeje a sjízdná zde bývá zpravidla celoročně. K dalšímu uklidnění toku dochází pod Horažďovicemi, u Katovic má už Otava charakter nížinné řeky. Pod Pískem navíc začíná vzdutí vodního díla Orlík.

 

Větší přítoky

Losenice, zprava, ř.km 107,8

Volšovka, zleva

Ostružná, zleva, ř. km 88,9

Nezdický potok, zprava

Černíčský potok, zleva

Mlýnský potok, zleva

Březový potok, zleva, ř. km 62,9

Novosedelský potok, zprava, ř.km 60,5

Kolčavka, zleva

Volyňka, zprava, ř. km 54,6

Řepický potok, zleva

Zorkovický potok, zprava

Cehnický potok, zprava

Brložský potok, zleva

Blanice, zprava, ř. km 32,8

Lomnice, zleva, ř. km 24,9

 

Zdroj: www.wikipedia.org

 

Partneři